Daniel Pham

Quản trị hiệu suất dành cho SMEs

Giới thiệu về lớp học này

80% doanh nghiệp thất bại khi muốn tối ưu hoặc áp dụng mô hình quản trị hiệu suất tiên tiến. Nhiều doanh nghiệp không duy trì được, nửa vời, vì không có công cụ, phương pháp, thiếu nguyên tắc và dễ thỏa hiệp. Khóa học Quản trị hiệu suất doanh nghiệp sẽ giúp các nhà lãnh đạo, các cấp quản lý hình thành tư duy, kiến thức, phương pháp, công cụ và đặc biệt là học hỏi kinh nghiệm thực tiễn được đúc rút trong quá trình chuyên gia Daniel Pham làm việc tại nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Chuyên gia: Daniel Pham

Thời lượng lớp học: 0 bài học video (0 phút)

Danh mục: Kinh doanh

Những câu hỏi thường gặp

Bắt đầu cuộc hành trình của bạn ngày hôm nay.