Nguyễn Hải Dương

Tổ chức bộ máy kinh doanh tự chủ

Giới thiệu về lớp học này

Với khóa học "Xây dựng bộ máy kinh doanh tự chủ", học viên sẽ được tiếp cận một cách bài bản về tư duy, kiến thức và các bước quy trình thực tiễn để phát huy toàn diện nguồn lực kinh doanh bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp; Loại bỏ những trở ngại ngăn cản quá trình xây dựng và phát triển đội ngũ; Biết được những kỹ thuật tuyển dụng, đào tạo và quản lý bộ máy kinh doanh đạt hiệu suất cao; Từ đó dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn bộ nhân sự.

Chuyên gia: Nguyễn Hải Dương

Thời lượng lớp học: 6 bài học video (1 giờ 38 phút)

Danh mục: Kinh doanh , Quản trị , Bán hàng

06 bước phát triển nhân sự

Học cách xây dựng đội ngũ mạnh mẽ qua 06 bước quan trọng, từ hiểu nhu cầu đến phát triển cá nhân. Tạo sự phát triển bền vững.

Phỏng Vấn & Tuyển Dụng

Tìm hiểu cách phỏng vấn đúng cách và tuyển dụng nhân sự phù hợp với giá trị của tổ chức.

Đào Tạo Nhân Sự

Xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả và tối ưu hóa tiềm năng nhân viên.

Huấn Luyện và Tạo Động Lực

Khám phá cách huấn luyện, thúc đẩy hiệu suất và tạo động lực cho đội ngũ.

Khen Thưởng

Học cách công nhận thành tích và xây dựng môi trường động viên tích cực.

Kỷ Luật

Quản lý hiệu suất thông qua quy tắc kỷ luật và xây dựng môi trường công việc cân bằng.

Những câu hỏi thường gặp

Bắt đầu cuộc hành trình của bạn ngày hôm nay.