VỀ ABE ACADEMY

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (ABE Academy) trực thuộc IMCE Global, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng, kiến thức học thuật, phương pháp phát triển kinh doanh, thúc đẩy sự thịnh vượng của doanh nghiệp của Việt Nam với tầm nhìn phát triển chung của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

TUYÊN NGÔN ĐỊNH VỊ

NGUYỄN TẤT THỊNH

Viện trưởng ABE Academy

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Chủ tịch ABE Academy

KIẾN TẠO HOÀI BÃO LỚN!

CHOI BONG SIK

Chủ tịch World OKTA

DANIEL PHAM

Phó Chủ tịch IMCE Global

SOREN KIRCHNER

Chủ tịch Hiệp hội Quản trị toàn cầu

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA – GIẢNG SƯ HÀNG ĐẦU

20+

20 năm giảng dậy & trực tiếp điều hành và tư vấn doanh nghiệp

100K+

Doanh nhân & quản lý cấp cao được huấn luyện và đào tạo

86K+

Người theo dõi ABE Academy tại các nền tảng social media
ABE Academy xác định tầm nhìn: Kiến tạo và chuyển giao những tinh hoa tri thức quản trị của thế giới, trở thành một tổ chức giáo dục uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế dành cho doanh nhân, doanh nghiệp. ĐĂNG KÝ NGAY

Sứ mệnh ABE

- Với vai trò giáo dục, ABE Academy có trách nhiệm xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sở hữu tri thức - trách nhiệm - khát vọng.

- Với vai trò nghiên cứu, ABE Academy đi đầu trong nghiên cứu, tiếp thu, chuyển hoá những giá trị tri thức mới, thực tế, khai phóng.

- Với vai trò đào tạo, ABE Academy sẽ đồng hành cùng các doanh nhân và doanh nghiệp trong sự phát triển dài hạn, bền vững và có trách nhiệm với xã hội.

ĐĂNG KÝ NGAY

Bắt đầu cuộc hành trình của bạn ngày hôm nay.