VỀ ABE ACADEMY

ABE Academy là tổ chức giáo dục đào tạo trực thuộc IMCE Global, có nhiệm vụ xây dựng và chuyển giao những chương trình giáo dục - đào tạo - huấn luyện dành cho doanh nghiệp, doanh nhân với tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu của ABE Academy là kiến tạo những thế hệ doanh chủ hội nhập, hiện thực hoá khát vọng một Việt Nam giàu mạnh và uy tín trên thương trường quốc tế.

TUYÊN NGÔN ĐỊNH VỊ

NGUYỄN TẤT THỊNH

Viện trưởng ABE Academy

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Chủ tịch ABE Academy

KIẾN TẠO HOÀI BÃO LỚN!

CHOI BONG SIK

Chủ tịch World OKTA

DANIEL PHAM

Phó Chủ tịch IMCE Global

SOREN KIRCHNER

Chủ tịch Hiệp hội Quản trị toàn cầu

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA – GIẢNG SƯ HÀNG ĐẦU

20+

20 năm giảng dậy & trực tiếp điều hành và tư vấn doanh nghiệp

100K+

Doanh nhân & quản lý cấp cao được huấn luyện và đào tạo

86K+

Người theo dõi ABE Academy tại các nền tảng social media
ABE Academy xác định tầm nhìn: Kiến tạo và chuyển giao những tinh hoa tri thức quản trị của thế giới, trở thành một tổ chức giáo dục uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế dành cho doanh nhân, doanh nghiệp. ĐĂNG KÝ NGAY

Sứ mệnh ABE

- Với vai trò giáo dục, ABE Academy có trách nhiệm xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sở hữu tri thức - trách nhiệm - khát vọng.

- Với vai trò nghiên cứu, ABE Academy đi đầu trong nghiên cứu, tiếp thu, chuyển hoá những giá trị tri thức mới, thực tế, khai phóng.

- Với vai trò đào tạo, ABE Academy sẽ đồng hành cùng các doanh nhân và doanh nghiệp trong sự phát triển dài hạn, bền vững và có trách nhiệm với xã hội.

ĐĂNG KÝ NGAY

Bắt đầu cuộc hành trình của bạn ngày hôm nay.