Choi Bong Sik

Doanh nghiệp Việt vượt bão: Bài học đổi mới từ Hàn Quốc

Giới thiệu về lớp học này

Hàn Quốc là một trong những quốc gia đi đầu ở châu Á sở hữu những doanh nghiệp tầm cỡ, có văn hóa kinh doanh tiên tiến và nhận thức hành động mạnh mẽ trong chiến lược tăng trưởng theo hướng sáng tạo. Sáng tạo cũng là chìa khóa giúp doanh nghiệp ứng phó trước những thách thức mới trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với khủng hoảng kinh tế. Khóa học mang đến những kiến thức, phương pháp, cách thức, công cụ giúp doanh nghiệp Việt thực hành đổi mới trong quản trị và kinh doanh, từ đó chuẩn bị sẵn sàng đưa doanh nghiệp bước qua thời kỳ khủng hoảng và phát triển đột phá.

Chuyên gia: Choi Bong Sik

Thời lượng lớp học: 0 bài học video (0 phút)

Danh mục: Kinh doanh

Những câu hỏi thường gặp

Bắt đầu cuộc hành trình của bạn ngày hôm nay.