Nguyễn Hoàng Phương

Quản trị thương hiệu: Từ nhận thức đúng đến hành động đúng

Giới thiệu về lớp học này

Sản phẩm dịch vụ có thể bị bắt chước, có thể bị so sánh, có thể bị cạnh tranh về mặt giá. Nhưng thương hiệu không biến mất, nó vĩnh viễn là tài sản quý nhất và mãi mãi là tài sản riêng của doanh nghiệp. Xây dựng thương hiệu bài bản và bền vững là yếu tố cốt lõi giúp cho doanh nghiệp phát triển và đi xa.

Chuyên gia: Nguyễn Hoàng Phương

Thời lượng lớp học: 8 bài học video (1 giờ 45 phút)

Danh mục: Quản trị , Marketing , Thương hiệu

Tiếp cận khái niệm cốt lõi

Tìm hiểu thế nào là thương hiệu, chiến lược, định vị, cấu trúc và mở rộng thương hiệu...

Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu

5 bước phát triển thương hiệu và quy trình chuẩn mực để xây dựng và phát triển thương hiệu

Nhận thức thương hiệu cảm tính & lý tính

Phân biệt Brand recognition, Brand awareness, Top of mind; Xác định nhận thức cảm tính và lý tính

Điều gì làm nên một thương hiệu mạnh?

Những đặc tính và yếu tố cơ bản cấu thành một thương hiệu mạnh.

Tầm nhìn chiến lược thương hiệu

Chiến lược quản lý và phát triển thương hiệu từ triết lý và tầm nhìn.

Định vị thương hiệu

Xây dựng bộ tiêu chí thiết kế nhận diện thương hiệu.

Thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu

Cách thức phát triển và mở rộng thương hiệu, xác định nhận diện thương hiệu.

Những mô hình quản trị thương hiệu

Các mô hình cơ bản áp dụng cho việc xây dựng, phát triển và quản lý thương hiệu bài bản.

Những câu hỏi thường gặp

Bắt đầu cuộc hành trình của bạn ngày hôm nay.