Nguyễn Hoàng Phương

Chủ tịch IMCE Global

Ông Nguyễn Hoàng Phương là Chủ tịch IMCE Global (đơn vị chủ quản của ABE Academy). Với hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn doanh nghiệp về Thương hiệu và Chiến lược Marketing, chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Bắt đầu cuộc hành trình của bạn ngày hôm nay.